องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553

  กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติแ...
  แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่...
  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้...

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
 
 

รองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  67140
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-5602-0417
E-mail : admin@thaduang.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign