องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]13
2 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]12
3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]13
4 โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรการผลิตขยายเชื้อบีทีสำหรับหนอนกระทู้ข้าวโพด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]15
5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]15
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]13
7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำปลาร้าสับ/การทำน้ำพริกเผาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]21
8 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]11
9 โครงการอบต.ท่าด้วงพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]13
10 รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำมะขามแช่อิ่มประจำปี2563 [ 26 พ.ย. 2562 ]15
11 โครงการ "วัยรุ่น วัยใส รู้ ใส่ใจ รักอย่างปลอดภัย" [ 4 ก.ย. 2562 ]13
12 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]14
13 รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรการผลิตขยายเชื้อบีทีสำหรับหนอนกระทู้ข้าวโพดประจำปี2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]12
14 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา พืชผัก และไม้ยืนต้น ประจำปี 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]17
15 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]15
16 โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 10 พ.ค. 2562 ]12
17 โครงการเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ [ 21 มี.ค. 2562 ]18
18 โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ห่างหาย ไกลโรค [ 7 มี.ค. 2562 ]16
19 อบต.ท่าด้วงได้ออกแบบ หีบ ห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ สิ้นค้า (OTOP) ให้กับกลุ่มแม่บ้าน [ 5 มี.ค. 2562 ]13
20 รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานใบตอง(บายศร๊) ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]16
 
หน้า 1|2