องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]1
2 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]46
3 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]50
4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]51
5 โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรการผลิตขยายเชื้อบีทีสำหรับหนอนกระทู้ข้าวโพด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]52
6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2563 ]49
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]45
8 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำปลาร้าสับ/การทำน้ำพริกเผาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]58
9 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]50
10 โครงการอบต.ท่าด้วงพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]47
11 รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำมะขามแช่อิ่มประจำปี2563 [ 26 พ.ย. 2562 ]50
12 โครงการ "วัยรุ่น วัยใส รู้ ใส่ใจ รักอย่างปลอดภัย" [ 4 ก.ย. 2562 ]52
13 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]51
14 รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรการผลิตขยายเชื้อบีทีสำหรับหนอนกระทู้ข้าวโพดประจำปี2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]55
15 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา พืชผัก และไม้ยืนต้น ประจำปี 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]57
16 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]49
17 โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 10 พ.ค. 2562 ]54
18 โครงการเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ [ 21 มี.ค. 2562 ]67
19 โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ห่างหาย ไกลโรค [ 7 มี.ค. 2562 ]55
20 อบต.ท่าด้วงได้ออกแบบ หีบ ห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ สิ้นค้า (OTOP) ให้กับกลุ่มแม่บ้าน [ 5 มี.ค. 2562 ]54
21 รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานใบตอง(บายศร๊) ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]47
22 รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำมะขามคลุก 3 รส ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]32
23 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]32
24 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครึ่งปีแรก [ 30 เม.ย. 2561 ]28
25 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครึ่งปีแรก [ 21 เม.ย. 2560 ]38
26 รายงานการประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 27 ธ.ค. 2559 ]34
27 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ท่าด้วง [ 1 เม.ย. 2559 ]31
28 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 20 ต.ค. 2554 ]28