องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 732 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 18 มิ.ย. 2567 ]3
2 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 29 พ.ค. 2567 ]4
3 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 29 พ.ค. 2567 ]6
4 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 28 พ.ค. 2567 ]5
5 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 14 พ.ค. 2567 ]14
6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) [ 1 เม.ย. 2567 ]27
7 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]17
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]21
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ]20
10 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]19
11 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 มี.ค. 2567 ]14
12 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]16
13 ประกาศราคางานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 13 มี.ค. 2567 ]13
14 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณฯ [ 4 มี.ค. 2567 ]17
15 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 4 มี.ค. 2567 ]19
16 คู่มือการขอใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์ต่างๆผ่านเว็บไซต์ (E-Service) [ 4 มี.ค. 2567 ]21
17 รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]39
18 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]15
19 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]17
20 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37