องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 605 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ47-001 สายบ้านสันเจริญ-บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น [ 16 พ.ค. 2566 ]5
2 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 11 พ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 26 เม.ย. 2566 ]6
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]4
5 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 19 เม.ย. 2566 ]5
6 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 18 เม.ย. 2566 ]5
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 10 เม.ย. 2566 ]40
8 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนของปี พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]22
9 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]21
10 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]24
11 การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]18
12 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ราย 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค.2566) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]22
13 รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]13
14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ราย 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค. 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]20
15 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ราย 6 เดือน (ต.ค.2565-มี.ค.2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]15
16 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]23
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 4 เม.ย. 2566 ]14
18 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง [ 29 มี.ค. 2566 ]28
19 คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตฯ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]18
20 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 มี.ค. 2566 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31