องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 538 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 พ.ค. 2565 ]4
2 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน2โครงการ [ 17 พ.ค. 2565 ]10
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 25 เม.ย. 2565 ]13
4 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 22 เม.ย. 2565 ]13
5 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 21 เม.ย. 2565 ]15
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะเวลา 6 เดือนแรก [ 1 เม.ย. 2565 ]14
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]14
8 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]16
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]14
10 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]16
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]15
12 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]16
13 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]15
14 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 มี.ค. 2565 ]13
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]15
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]16
17 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]12
18 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]14
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]14
20 คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 28 ก.พ. 2565 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27