องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาแอ็ด หมู่ 2 บ้านซับชมพู่

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถังประปา หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนินน้ำผุด หมู่ 2 บ้านซับชมพู่

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านไทรงาม

ผู้สนใจติดต่อโทร 056-020417 ในวันเวลาราชการ    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ