องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อ

 แผนที่อบต.
 

 
 

เวลาทำการ   วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา  08.30 น. -  16.30 น. 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

333 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าด้วง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  67140

โทรศัพท์ / โทรสาร  0-5602-0417

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

email : o.tadaung@hotmail.com

website : http://www.thaduang.go.th

facebook : http://bit.ly/2Xv4S67