องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

1. โครงการจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ 7 บ้านห้วยตลาด

2. โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำเสริมคันคลอง คลองห้วยยางงาม หมู่ 1 บ้านปางยาง

3. โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำ หมู่ 1 บ้านปางยาง

4. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตขยายผิวจราจร สายหนองเดื่อ หมู่ 8 บ้านท่าด้วง

ผู้สนใจติดต่อโทร 056-020417 ในวันเวลาราชการ    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ