องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักตาเสือ ม.4

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองเดื่อ ม.8

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยตลาด ม.7

4.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.4

ผู้สนใจติดต่อโทร 056-020417 ในวันเวลาราชการ

     เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ