องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการการชำระภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ก.ย. 2566 ]2
2 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 28 ก.พ. 2566 ]32
3 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 ก.พ. 2566 ]33
4 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน (การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ฯ) [ 1 มี.ค. 2565 ]44
5 ประกาศใช้คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนฯ [ 28 ก.พ. 2565 ]47