องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]36
2 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]35
3 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]43
4 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]38
5 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]42
6 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]48
7 งบแสดงฐานะทางการเงินประเดือนธันวาคม 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]38
8 งบแสดงฐานะทางการเงินประเดือนพฤศจิกายน 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]40
9 งบแสดงฐานะทางการเงินประเดือนตุลาคม 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]59
10 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]38