องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 17 ต.ค. 2559 ]15
2 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]14
3 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]20
4 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]15
5 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]17
6 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2554 [ 29 มิ.ย. 2554 ]21
7 งบแสดงฐานะทางการเงินประเดือนธันวาคม 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]14
8 งบแสดงฐานะทางการเงินประเดือนพฤศจิกายน 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]18
9 งบแสดงฐานะทางการเงินประเดือนตุลาคม 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]26
10 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2553 [ 29 มิ.ย. 2554 ]17