องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ