องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2554

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2554
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2554
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ