องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกซับตะเคียน

เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นชั้นหินสูงประมาณ 40 เมตร มีแอ่งรับน้ำพื้นที่กว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เมตร มีพื้นที่สวยงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว สถานที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ระยะทางถึงน้ำตกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง 

 

 

น้ำตกวังยายคง

เป็นน้ำตกมีลักษณะเป็นแนวทางน้ำไหล มีแอ่งรับน้ำพื้นที่กว้าง มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว อยู่ที่หมู่บ้านห้วยตลาด

 

 

นมัสการหลวงปู่ขุ้ย วัดซับตะเคียน

พระอธิการวิชัยรัตน์ ฐิตธัมโม หรือที่ประชาชนรู้จักกันในนาม หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม เป้นเกจิพระอาจารย์ศิษย์เอกสืบสายวิทยาคมจากพระครูพิชิตวัชราจารย์ หรือ หลวงพ่อทบวัดช้างเผือก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์