องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557[วันที่ 2013-06-19][ผู้อ่าน 790]
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556[วันที่ 2013-06-19][ผู้อ่าน 875]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ครั...[วันที่ 2013-06-19][ผู้อ่าน 772]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดโครงการอบรมบำบัดรั...[วันที่ 2012-05-16][ผู้อ่าน 493]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดโครงการบวชชีพราหมณ...[วันที่ 2012-04-02][ผู้อ่าน 651]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง...[วันที่ 2012-03-29][ผู้อ่าน 683]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ...[วันที่ 2012-01-07][ผู้อ่าน 755]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดโครงการแข่งขันกีฬา...[วันที่ 2011-12-28][ผู้อ่าน 541]
 
  อบต.ท่าด้วง จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ...[วันที่ 2011-12-14][ผู้อ่าน 996]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการ อบต. สัญ...[วันที่ 2011-12-06][ผู้อ่าน 528]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ...[วันที่ 2011-01-10][ผู้อ่าน 486]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8