องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการศึกษาดูงานตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และขอน้อมส่งเสด็จ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยสู่สวรรคาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการศึกษาดูงานตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และขอน้อมส่งเสด็จ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยสู่สวรรคาลัยฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙  มกราคม ๒๕๖๐  โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑.เดินทางไปพระบรมมหาราชวังพระที่นั่งพิมานสัตยาและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (กทม.) เพื่อพร้อมใจกันถวายสักการะพระบรมศพ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยฯ
๒.เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการทฤษฏีใหม่ (วัดมงคลชัยพัฒนา)  
ต.ห้วยบง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  การดำเนินโครงการฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24