องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557[วันที่ 2013-06-19][ผู้อ่าน 777]
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556[วันที่ 2013-06-19][ผู้อ่าน 833]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ครั...[วันที่ 2013-06-19][ผู้อ่าน 741]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดโครงการอบรมบำบัดรั...[วันที่ 2012-05-16][ผู้อ่าน 482]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดโครงการบวชชีพราหมณ...[วันที่ 2012-04-02][ผู้อ่าน 641]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง...[วันที่ 2012-03-29][ผู้อ่าน 667]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ...[วันที่ 2012-01-07][ผู้อ่าน 738]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดโครงการแข่งขันกีฬา...[วันที่ 2011-12-28][ผู้อ่าน 529]
 
  อบต.ท่าด้วง จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ...[วันที่ 2011-12-14][ผู้อ่าน 982]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการ อบต. สัญ...[วันที่ 2011-12-06][ผู้อ่าน 509]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ...[วันที่ 2011-01-10][ผู้อ่าน 475]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7