องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบให้แก่ประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ  จำนวน  40  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ  ที่ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมฯ ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24