องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันแม่แห่งชาติ ...[วันที่ 2016-08-16][ผู้อ่าน 743]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ออกตรวจสอบสถานประกอบก...[วันที่ 2016-07-25][ผู้อ่าน 648]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงจัดงานประเพณีเข้าพรรษา...[วันที่ 2016-07-21][ผู้อ่าน 622]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานประเพณีสงกรานต์...[วันที่ 2016-04-18][ผู้อ่าน 637]
 
  ศูนย์การเรียนรู้บ้านเห็ดปลอดสารพิษท่าด้วง วิสาหกิจ...[วันที่ 2016-03-08][ผู้อ่าน 809]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดการแข่งขันกีฬาต้าน...[วันที่ 2015-12-21][ผู้อ่าน 579]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ...[วันที่ 2015-12-08][ผู้อ่าน 635]
 
  อำเภอหนองไผ่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จั...[วันที่ 2015-09-29][ผู้อ่าน 716]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานประเพณีสงกรานต์...[วันที่ 2015-04-20][ผู้อ่าน 625]
 
  กิจกรรมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2015-02-12][ผู้อ่าน 789]
 
  จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้...[วันที่ 2015-02-12][ผู้อ่าน 654]
 
  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557[วันที่ 2013-07-25][ผู้อ่าน 294]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7