องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


น้ำเสียคืออะไรบ้าง


น้ำเสียคืออะไรบ้าง!!

             น้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ โรงงาน ร้านค้า ร้านอาหาร  น้ำที่ผ่านการใช้แล้วปนเปื้อนไปด้วยสิ่งสกปรกอาจมีทั้งสารเคมี สารพิษ สิ่งปฏิกูลเจือปนกลายเป็นน้ำเสีย มีสีดำคล้า และส่งกลิ่นเหม็น

 

การจัดการน้ำเสียในชุมชน

  1. บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
  2. มีการจัดเก็บเงินสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
  3. ให้คำแนะนำการฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ปรับปรุงมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
  5. นำน้ำทิ้ง ที่ปรับสภาพแล้วไปใช้ประโยชน์
  6. แก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะมูลฝอย
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24