องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง โดยผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานฯ ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร/สมาชิก/ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พิธีรับพระราชทานฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24