องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560  วันที่ 12  สิงหาคม 2560  เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ  ในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ  85  พรรษา  โดยมีคณะผู้บริหาร อบต.ท่าด้วง   สมาชิกสภา อบต.ท่าด้วง ข้าราชการพนักงาน  อบต.ท่าด้วง  และหน่วยงานราชการในพื้นที่  ประชาชนชาวตำบลท่าด้วง เข้าร่วมงานดังกล่าว
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24