องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานประเพณีเข้าพรรษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560   ณ  วัดบ้านท่าด้วง   หมู่ที่ 8  บ้านท่าด้วง  เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมถึงเป็นการบูรณาการกันทุกภาคส่วนระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่  ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้การจัดงานฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24