องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน (การจัดทำดอกไม้จันทน์)


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน (การจัดทำดอกไม้จันทน์)  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม   2560   เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนและเพื่อเตรียมการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  150   คน  จากทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลท่าด้วง  ขอขอบคุณผู้บริหารฯ และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การดำเนินโครงการฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์
2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24