องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
151 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 21 ม.ค. 2559 ]
152 ใส่ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 20 ม.ค. 2559 ]
153 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 20 ม.ค. 2559 ]
154 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 7 ม.ค. 2559 ]
155 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 15 ธ.ค. 2558 ]
156 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]
157 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครง [ 30 พ.ย. 2558 ]
158 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครง [ 30 พ.ย. 2558 ]
159 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 6 โครงการ [ 27 ต.ค. 2558 ]
160 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลหมู่ 6 และ โครงการขุดลอกสระน้ำประปา ม.1 และโครงการขุดลอกคลอง ม.5 ม.6 ม.8 รวมจำนวน 5 โครงการ [ 27 ต.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22