องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโป่งเจริญ) หมู่ 3
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโป่งหว้า) หมู่ 5
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายผู้ช่วยเปี๊ยก) หมู่ 2
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลำสุทธิ) หมู่ 6
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดวังขอน) หมู่ 1
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2564