องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
Q&A
Social Network

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการทุจริต สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ พบปัญหาการ...
      
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ร่วมมือร่วมใจกันต่อต้...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดประชุมการขับเคลื่อ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้ดำเนินโครงการอบรมเ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมก...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมแ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดพิธีรับพระราชทานพร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานกี...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมแล...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนิน โครงการ อบต.ท่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินการแจกจ่ายถังน้...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้