องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่...
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดพิธีรับพระราชทานพร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานกี...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมแล...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนิน โครงการ อบต.ท่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินการแจกจ่ายถังน้...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงปรับปรุงวิส...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมด้...
  สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีส...
  โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนิน โครงฝึกอบรมอาส...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง