องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
Q&A
Social Network

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดประชุมการขับเคลื่อนการป้องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค “โควิด-...
       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดประชุมการขับเคลื่อนการป้องไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค “โควิด-19” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวกับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าด้วง และกำหนดแนวทางใ...
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดประชุมการขับเคลื่อ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้ดำเนินโครงการอบรมเ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมก...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมแ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดพิธีรับพระราชทานพร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานกี...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมแล...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนิน โครงการ อบต.ท่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินการแจกจ่ายถังน้...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงปรับปรุงวิส...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง