องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 9 เม.ย. 2564 ]
2 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 30 มี.ค. 2564 ]
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 29 มี.ค. 2564 ]
4 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]
7 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 19 ม.ค. 2564 ]
8 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 14 ม.ค. 2564 ]
9 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 13 ม.ค. 2564 ]
10 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 8 ม.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22