องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 2 บ้านซับชมพู่
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน
3.โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล. ข้ามคลอง บริเวณคลองเฉลียงทอง หมู่ 4 บ้านเฉลียงทอง
4.โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและท่อส่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2564