องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 25 พ.ย. 2563 ]
2 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 7 รายการ [ 13 พ.ย. 2563 ]
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 9 พ.ย. 2563 ]
4 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 3 พ.ย. 2563 ]
5 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 30 ต.ค. 2563 ]
6 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 28 ต.ค. 2563 ]
7 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 26 ต.ค. 2563 ]
8 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]
9 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]
10 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 2 ก.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33