องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 24 ส.ค. 2564 ]
2 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 10 ส.ค. 2564 ]
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ [ 6 ส.ค. 2564 ]
4 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 3 ส.ค. 2564 ]
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 ส.ค. 2564 ]
6 กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 25 มิ.ย. 2564 ]
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 1 มิ.ย. 2564 ]
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 มิ.ย. 2564 ]
9 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 14 พ.ค. 2564 ]
10 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 27 เม.ย. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48