องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
2. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายโป่งหว้า หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน
3. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายสำนักตาเสือ หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง
4. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายหลังวัด หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
5. โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายหลังวัดวังขอน หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564