องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564