องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเขามัน) หมู่ 7
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายแกะ) หมู่ 4
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยสีเสียด) หมู่ 8
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2564