องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 


ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ของประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1.โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ 2 บ้านซับชมพู่
2.โครงการขุดลอกหน้าฝายเปิดทางน้ำเสริมคันคลอง บริเวณคลองลึก คลองเหวไทร ม.3 บ้านไทรงาม
3.โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับพื้นทาง ม.1 บ้านปางยาง
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโป่งเจริญ ม.3 บ้านไทรงาม
ผู้สนใจติดต่อโทร 0-5602-0417 ในวันเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2564