องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
รายงานการประชุม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 หนังสือส่งประชุมสภาฯปี2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]
2 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่2/2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]
3 รวมกฏหมายและระเบียบสำคัญสภาอบต. [ 20 ก.พ. 2563 ]
4 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่1/2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]
5 เรียกประชุมสภาปี2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]
6 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา [ 25 พ.ย. 2562 ]
7 รายงานการประชุมสภา ปี 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]
8 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่4/2562(ครั้งที่2) [ 15 ก.ค. 2562 ]
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญญัติ [ 12 ก.ค. 2562 ]
10 หนังสือส่งคณะกรรมการแปรญัตติ [ 9 ก.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2