วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน หมู่ 6 บ้านสันเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านซับชมพู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดงานโครงการ อบต.ท่าด้วง พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง