องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 ]
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 30 เม.ย. 2561 ]
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) [ 21 เม.ย. 2560 ]
4 รายงานการประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 27 ธ.ค. 2559 ]
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 20 ต.ค. 2554 ]