องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 30 ต.ค. 2560 ]
22 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 12 ก.ค. 2560 ]
23 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 25 พ.ย. 2559 ]
24 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 29 เม.ย. 2559 ]
25 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 [ 1 มิ.ย. 2558 ]
26 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) [ 3 ก.พ. 2558 ]
27 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 3 ก.พ. 2558 ]
28 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 17 ก.ย. 2556 ]
29 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 [ 17 ก.ย. 2556 ]
30 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) [ 14 ส.ค. 2555 ]
 
|1|2หน้า 3|4