องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ. 2566 ณ วัดซับตะเคียน บ้านปางยาง ม.1 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายอดุลย์ ปริญญาศรีเศวต เป็นประธานในพิธี

2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-29
2023-11-13
2023-11-03
2023-09-28
2023-07-20
2023-07-18