องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ร่วมกับอำเภอหนองไผ่ ออกพื้นที่ติดตามสอบถามและตรวจเยี่ยมการทำถังขยะเปียกในครัวเรือนและพบปะประชาชน โดยมีปลัดอำเภอหนองไผ่ ผู้นำหมู่บ้าน อสม เข้าตรวจแนะนำกับชาวบ้านตำบลท่าด้วง

2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24