องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


No gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ


ผู้บริหาร พนักส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่าง "โปร่งใส"

2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-29
2023-11-13
2023-11-03
2023-09-28
2023-07-20
2023-07-18