องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


No gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ


ผู้บริหาร พนักส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่าง "โปร่งใส"

2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24
2022-10-24
2022-10-04