องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2565


เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงร่วมด้วยหน่วยงานป่าไม้ ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน และประชาชนตำบลท่าด้วง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านปางยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 09.00 น.

2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24
2022-10-24
2022-10-04