องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


อบต.ท่าด้วงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลท่าด้วงได้ทำมีทางเลือกเสริมในการประกอบอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24
2022-10-24
2022-10-04