องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง และสภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง และสภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 3  บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง โดยมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีของชาติ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพนับถือ ฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์

2024-03-26
2024-03-21
2024-02-08
2024-01-08
2023-11-29
2023-11-13
2023-11-03
2023-09-28
2023-07-20
2023-07-18