องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จึงขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ช่องทางออนไลน์ ผ่าน QR Code การประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

2022-04-04
2022-03-30
2022-03-01
2022-02-28
2022-02-25
2022-02-22
2022-02-15
2022-01-31
2022-01-25
2021-12-30