องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จึงขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ช่องทางออนไลน์ ผ่าน QR Code การประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

2024-02-08
2024-01-08
2023-11-13
2023-04-17
2023-02-27
2023-02-03
2023-01-03
2022-11-24
2022-10-24
2022-10-04