องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลท่าด้วง หมู่ที่ 1-8 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  โดยเป้าหมายคือ ตลาดนัด/ร้านค้า ซึ่งมีการรวมตัวของประชาชนซึ่งจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2022-04-04
2022-03-30
2022-03-01
2022-02-28
2022-02-25
2022-02-22
2022-02-15
2022-01-31
2022-01-25
2021-12-30