องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินการแจกจ่ายถังน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เมื่อวันที่  24  กันยายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  โดยนายอดุลย์   ปริญญาศรีเศวต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ได้มอบหมายให้ นางสายสงวน  พรหมรักษา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินการแจกจ่ายถังน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าด้วง เพื่อใช้กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้