องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบให้แก่ประชาชน
       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท...
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมส่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการอบรมศึกษา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการอบรมเยาว...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดการแข่งขันกีฬาต้าน...
  อำเภอหนองไผ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ด...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการ อบต.ท่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันแม่แห่งชาติ ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมอา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานประเพณีเข้าพรรษ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการศึกษาดูงา...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง