องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

 
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  อำเภอหนองไผ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ ประจำปี 2560
       อำเภอหนองไผ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ  ประจำปี 2560   เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน   2560    ณ  โรงเร...
 
  อำเภอหนองไผ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ด...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการ อบต.ท่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันแม่แห่งชาติ ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมอา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานประเพณีเข้าพรรษ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการศึกษาดูงา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดการแข่งขันกีฬาต้าน...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันแม่แห่งชาติ ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ออกตรวจสอบสถานประกอบก...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.