องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
อำเภอหนองไผ่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จั
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 70 คน
เดือนนี้ 202 คน
ปีนี้ 1863 คน
ทั้งหมด 1863 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (21-01-58)
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559  วันที่ 12  สิงหาคม 2559  เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ  ในวันคล้ายวันพระร...
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันแม่แห่งชาติ ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ออกตรวจสอบสถานประกอบก...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงจัดงานประเพณีเข้าพรรษา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานประเพณีสงกรานต์...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดการแข่งขันกีฬาต้าน...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ...
  ศูนย์การเรียนรู้บ้านเห็ดปลอดสารพิษท่าด้วง วิสาหกิจ...
  อำเภอหนองไผ่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จั...
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดงานประเพณีสงกรานต์...
  กิจกรรมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.