องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สถานที่ท่องเที่ยว
 

น้ำตกซับตะเคียน

เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นชั้นหินสูงประมาณ 40 เมตร มีแอ่งรับน้ำพื้นที่กว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เมตร มีพื้นที่สวยงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว สถานที่อยู่ หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ระยะทางถึงน้ำตกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง 

 

 

น้ำตกวังยายคง

เป็นน้ำตกมีลักษณะเป็นแนวทางน้ำไหล มีแอ่งรับน้ำพื้นที่กว้าง มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว อยู่ที่หมู่บ้านห้วยตลาด

 

 

นมัสการหลวงปู่ขุ้ย วัดซับตะเคียน

พระอธิการวิชัยรัตน์ ฐิตธัมโม หรือที่ประชาชนรู้จักกันในนาม หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม เป้นเกจิพระอาจารย์ศิษย์เอกสืบสายวิทยาคมจากพระครูพิชิตวัชราจารย์ หรือ หลวงพ่อทบวัดช้างเผือก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์